تبلیغات
wellcome to chinovat - آیین زرتشت بخش8
پنجشنبه 29 بهمن 1388

آیین زرتشت بخش8

   نوشته شده توسط: javad barghi    

آیین زرتشت بخش8

موضوع زناشوئى با محارم و نزدیكان
جناب موبد اردشیر آذرگشسب كه یكى از روحانیون آئین زرتشتیان است ، در رابطه با عنوان فوق مى گوید: ((راجع به اتهام بى اساس زناشوئى با نزدیكان كه به ایرانیان باستان نسبت داده اند، در وهله اول یونانى ها بودند كه بخاطر دشمنى با ایرانیان ، به آنان چنین تهمتى بستند، و كارهاى سه تن از پادشاهان را مستمسك این نسبت قرار داده اند. حال ما این قضیه را تعقیب مى كنیم تا ببینیم اصل داستان در مورد این افراد چگونه بوده است ؟
1 - ازداج كامبوزیا با خواهر خود:
((نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت 484-409 پیش از میلاد است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر. طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جاه عمل بپوشاند.
((آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.
2 - ازدواج اردشیر دوم با دختر خود:
((نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده ((كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است . نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:
((اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كاركرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.
((در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.
3 - ازدواج قباد با دختر خود:
((موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس )) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق )) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تاءثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.
((دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت : خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.
((آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است .(521)
معنى و مفهوم خیتودت چیست ؟
((گرچه واژه خیتودت را چندین تن از استادان و خاورشناسان اروپائى به غلط، به معنى ازدواج با محارم گرفته اند، دیگران براى این واژه ، معانى دیگرى چون خویشاوندى ، خویشى دادن ، جانبازى ، همبستگى و یگانگى نموده اند. گانگا، استاد مشهور پارسى ، در فرهنگ اوستائى خود، آن را به معنى فداكارى و جانبازى مى داند و دكتر اشپیگل آلمانى در ترجمه اوستا، این كلمه را به معنى خویشاوندى گرفته و مى گوید: این خویشى روحانى با اهورا مزدا است به طورى كه شخص خودش را با او یكى بداند.
((بنابراین ، حال كه این واژه اوستایى را دانستیم ، معلوم مى شود كه به هیچ وجه این كلمه معناى ازدواج با محارم را ندارد. دكتر وست مى گوید: این واژه در قسمت هاى قدیمى اوستا یافت نمى شود و در قسمت هاى بعدى كه این كلمه بكار رفته همه جا به معنى كار خوب و پر ثواب است .
بارى به هر روى با مطالعه قسمتهاى موجود اوستا، كه كتاب مذهبى زرتشتیان و سندى معتبر راجع به اعتقادات و سنن مزدیسنان مى باشد، ما مى توانیم به پارسیان اطمینان دهیم كه مساءله ازدواج با محارم در میان زرتشتیان ، تهمتى بیش نیست . و از اینگونه نسبت هاى ناروا در اوراق تاریخ به اقوام و ملتها زیاد آمده است ، كه از باب نمونه به بعضى از آنها اشاره مى كنیم :
1 - سیمون ، شخصیت آتنى از اینكه با خواهر ناتنى خود ازدواج كرد، مورد سرزنش مردم قرار نگرفت .
2 - دموتسن ، در ادعا نامه خود بر ضد اولید، مى گوید: پدر بزرگ من با خواهر خود كه از یك پدر و مادر بودند ازداج كرد.
3 - اسكولیاست ، مى گوید: در بین یونانیان قدیم ازدواج با خواهر ناتنى منع قانونى نداشت .
4 - لنان ، مى گوید: اسپارتى ها، مى توانستند حتى با خواهران هم شیر و یك پشت خود ازدواج كنند.
5 - آدام مى گوید: ازدواج والدین با اولاد خود در بین یونانیان مرسوم بوده است .
6 - در عهد عتیق - تورات - آمده است : لوت (لوط) پیامبر در زمان كهولت این عمل را انجام داده است ! بخوبى معلوم و روشن است كه این تهمت دلیل روشنى بر تحریف تورات كنونى و بى اعتبارى آن مى باشد.
7 - در تاریخ هرودت آمده است : در مصر قدیم ، ازدواج بین خواهر و برادر، عمومیت داشته است و یهودى هاى مقیم اسكندریه این مطلب را تاءئید مى كنند.
8 - لویسن مى گوید: آسورى ها هم با نزدیكان خود مزاوجت مى كردند.
9 - و اسمیت مى گوید: در عربستان قدیم ، اینگونه ازدواج ها، وجود داشته است .
((خلاصه اینكه در اوراق تاریخ ، مشابه این گونه قضایا زیاد نقل شده است . گرچه ما با نقل این مطالب منظورمان این نیست كه خداى ناكرده بخواهیم ملتى را متهم كرده ، یا بدگوئى از قومى بنمائیم ، بلكه مقصود این است كه ثابت كنیم كه این تنها ما - زرتشتیان - نیستیم كه مورد بى لطفى قرار گرفته ایم ، بلكه اینگونه تهمت ها، به بسیارى از ملتهاى باستانى وارد شده است ، و هیچ قومى نمى تواند از زبان و قلم بدخواهان ، در امان باشد)).(522)
این بود نظرات آقاى اردشیر آذرگشسب ، یكى از روحانیون آئین زرتشتى مقیم تهران كه در كتاب پاسخگوئى به اتهامات ، دوگانه پرستى ، آتش پرستى و ازدواج با محارم ، نگاشته اند.
نظر اسلام در مورد نكاح موقت با زنان زرتشتى
ما در گذشته در رابطه با اهل كتاب بودن و یا نبودن زرتشتیان ، بطور مبسوط و مشروح اقوال و نظرات فراوانى را آوردیم ، اینك در مورد نكاح موقت با زنان زردشتى از دیدگاه فقهاى فریقین شیعه و سنى بوده است ، گروهى از فقهاى عامه قائل به جواز، و عده اى قائل به دم جواز شده اند، فقهاى شیعه بطور كلى منع كرده اند، زیرا زرتشتیان را اهل كتاب نمى دانند. در استفتائاتى كه از محضر آیات عظام ، رهبر كبیر انقلاب آیت الله العظمى امام خمینى و آیت الله العظمى گلپایگانى و آیت الله العظمى منتظرى دامت بركاته به عمل آمده ، در جواب فرموده اند كه : اینان شبه كتابى دارند، ولى اهل كتاب همچون یهودى و مسیحى نیستند. و عده اى هم راه احتیاط را در پیش ‍ گرفته اند، مرحوم صاحب جواهر مى گوید:
(( و كذا حكم المجوس على الروایتین ، لا یجوز النكاح معهم الا موجلا و ملك یمین (523)، )) و از رسول اكرم روایتى نقل شده كه فرموده : (( سنوا بهم سنة اهل الكتاب غیر ناكحى نسائهم و لا آكلى ذبائحهم ، )) با آنان رفتار اهل كتاب داشته باشید، مگر اینكه با زنان آنها ازدواج نكنید و ذبیحه آنان را نخورید. گر چه بعضى از علماء این روایت را حمل بر ازدواج دائم كرده اند نه ازدواج موقت ولى ناگفته نماند كه روایت اطلاق دارد و هر دو را شامل مى شود.
شافعى مى گوید: چون آنان اهل كتاب اند بنابراین نكاح دائم با آنان روا باشد. از امام صادق روایت شده كه فرموده :
(( لا باس بالرجل ان یتمتع بالمجوسیة . )) و مانند این روایت از طریق محمد بن سنان و حماد بن عیسى از حضرت رضا علیه السلام نیز نقل شده است و همچنین در جواز نكاح موقت با مجوسیه روایتى از حضرت على علیه السلام نیز نقل گردیده است و مرحوم شیخ طوسى رضوان الله علیه در كتاب مبسوط ج 4 ص ‍ 210 و صاحب جواهر رضوان الله علیه در ج 5 ص 135 داستان زردشتیان شهر هجر یمن را كه رسول اكرم (ص ) از آنان جزیه را قبول نموده آورده اند و از این طریق خواسته اند كه زرتشتیان را در ردیف اهل كتاب قرار دهند. جهت اطلاع بیشتر در این باره به كتاب اهل الكتاب عقیدة و زواجا مراجعه شود.(524)